København 1728

SØK I REGISTER
OM
Innholdsfortegnelse
DEL I
Indledende Bemærkninger
DEL III Fortegnelse af 13. April over de i Kjøbenhavns Ildebrand 1728 afbrændte Gaarde og Huse
Vester Quarteer
Nøre Quarteer
Klædeboe Quarteer
Rosenborg Quarteer
Frimands Quarteer
Kiøbmager Quarteer
Snarens Quarteer
Strand Quarteer
DEL IV Mandtal af 14. Decbr. 1728 over Indvaanere i de af Branden 1728 skaanede Dele af Byen
Õster-Quarteer
Strand Quarteer
Snarens Quarteer
Wester Quarteer
Nörre Quarteer
Frimans Quarteer
Kiöbmager Quarteer
Rosenborgs Quarteer
St Anna Qvarteers Östre Deel
St Anna Qvarteers Wester Deel
Christianshafns Quarteer
For dend Deel af Nye-boder, som af dend 1te Divissions Söe-Folk og andre Familier beboes.
For dend Deel af Nye-boder, som af dend 2den Devisions Söefolk og andre der under wærende familier beboer
For dend Deel af Nye-boder, som af dend 3die Divisions Söe-folk og andre Familier beboes.
Mandtal over De udi Nye-boder Hans Kongelige Mayts Aarstiennere wed Haandwerckerne paa Bremmerholm samt Holmens Compagnie Matroser forundte Huuse befindende persoh[n]er
Forteignelse over Beboerne med Familie, Paarörende og Particulaire Personer, som findes i Laboratorii Huusern
DEL V
Register