Kvarter -
For dend Deel af Nye-boder, som af dend 3die Divisions Söe-folk og andre Familier beboes. 
 • p.400
 • p.401
 • p.402
 • p.403
 • p.404
 • p.405
 • p.406
 • p.407
 • p.408
 • p.409
 • p.410
 • p.411
 • p.412