Kvarter -
For dend Deel af Nye-boder, som af dend 1te Divissions Söe-Folk og andre Familier beboes.
 • p.371
 • p.372
 • p.373
 • p.374
 • p.375
 • p.376
 • p.377
 • p.378
 • p.379
 • p.380
 • p.381
 • p.382
 • p.383
 • p.384