Otto Kalkar: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700)
 • Om prosjektet
 • Hjelp
 • Forkortelser
 • Kilder og Hjælpemiddel
 • A
 • B
 • C (Sjå K/S)
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Æ
 • Ø
 • Å
 • Tillegg og rettelser