Små, totakkete bokstaver

- e n u nn

e
n
u
nn

Disse bokstavene er lett å forveksle med hverandre.  Lær bokstavformene for å ha større sjanse til å oppdage de små forskjellene.

Vær oppmerksom på u normalt skrives med strek over (se om ulike typer streker).  Det gjør den ofte lett å gjenkjenne i teksten.

Men også n og m finnes med strek over.  For n og m betyr streken at bokstaven skal leses som dobbel bokstav (nn eller mm).  Streken kalles da en dobling-strek eller nasaleringstrek, fordi den brukes i tilknytning til nasale lyder.  I noen tilfeller kan bokstaven være utelatt, slik at kun streken står igjen:    - =  nn eller mm,  f.eks. ier (med strek over i-en) betyr immer (tysk).

I avskrifter til vitenskapelig bruk kan det være riktig at n eller m med nasaleringstrek over skrives som enkel bokstav med strek over.  Men dette er ikke den beste løsningen for vanlige avskrifter.  For den som senere skal lese avskriften er det bedre at vi i avskriften velger å skrive dobbel bokstav:  nn eller mm.  Det blir praktisert i dette kurset.

e skrives normalt med konkave (innbuete) streker, n skrives med konvekse (utbuete) streker.  Men i en rask håndskrift vil disse detaljene ofte forsvinne, slik at bokstavene blir nær identiske.  Likevel vil du ofte finne at en e skrives litt smalere og med spissere topper enn en n, som gjerne blir litt bredere og “rundere”.

Dersom et ord med to "topper" (takker) ikke gir logisk mening, kan du forsøke å erstatte med en av de andre bokstavene i dette bokstavsettet.

Vær oppmerksom på at u og v i eldre tid var samme bokstav.  De brukes om hverandre, men uttales u eller v, avhengig av hvilken sammenheng de står i.  I avskrift anbefaler vi å følge det valg som står i den tekst som avskrives.

Se også:;
Ulike streker, prikker, apostrofer m.m. over bokstavene
Generelt om små, takkete bokstaver
Små, en-takkete og tre-takkete bokstaver.