Copyright Historisk institutt, UiB og Statsarkivet i Bergen 2000