Bruk av ordboka


Den digitale versjonen av ordboka har i hovudsak bevart strukturen til originalen. Nøkkelen til ordboka er stikkorda som ligg under kvar enkelt bokstav i alfabetet. Stikkorda viser til første ord på kvar side i ordboka. Stikkordlista viser også til kva band og side stikkordet er henta frå. I tilfellet under er ordet 'adspørje' første ordet på side 9 i band I. Ordet 'adstrø' er etter 'adspørje' i alfabetet, men framfor 'advogt' og er følgjeleg å finne på same side som 'I/9 adspørje'.
 

I/9 adspørje
I/10 advogt

 
 

Under vil ein finne ei liste med avkortingar nytta i Kalkar: