NAXOS

Kouros at Apollonas Kouros at Melanes
Temple of Apollo. Islet of Palatia (Portara) Hellenistic tower. Pyrgos Chimarrou

Photographer: Arne Solli. 2006