Læringstøttesystemet Kark har vore på nett sidan internettet blei tilgjengeleg for folk flest. Som ide skriv Kark seg frå 1993 og dei første oppgåvene blei leverte og diskuterte i 1994.

Kark la til rette for innlevering via www og diskusjon direkte i nettlesaren. Systemet blei utvikla ved Historisk institutt ved UiB. Fra starten av til internt bruk, men etter kvart kom fleire institutt ved UiB til å bruka Kark. Stockholms universitet, Københavns Universitet og Universitetet i Oslo brukte også Kark då dei byrja å eksperimentere med 'nettstøtta læring'.

Hausten 2006 blei Kark tatt i bruk som eit av verktøya i UiB sitt LMS Mi side. Frå da av har om lag 150000 emnestudentar levert ca. 500000 oppgåver til rundt 2000 forskjellige emne.

Kark og Mi side er erstatta av læringsstøttesystemet Mitt UIB.