Studieboka:
Framsida
Forord
Gode råd i starten
Om å skriva oppgåver 
og å repetera
Historie: hva, hvordan, hvorfor?
Videogram:
- Fortida i nåtida
- På spor etter fortiden
- Å forklare og forstå fortida
- Historikeren i arbeid
Tolv tema i norsk historie
 1 Nordmennenes land
 2 Statsmakt og kirke
 3 Den store krisen
 4 Under dansk styre
 5 Fra undersått til folk
 6 1814 - selvstendighet og union
 7 Det industrielle gjennombrudd
 8 Fra elitestyre til massedemokrati
 9 Konflikt og kriser
10 Velstandsvekst
11 Veien til velferdsstaten
12 Norge og verda omkring