Denne nettsida var ein del av studieboka til "Delfag i norsk historie". Vi har ikkje undervist i dette faget sidan 2002 og studieboka er tatt av nett.