Kriminalhistoriske og sosialpolitiske  kjelder:
[SJÅ OGSÅ DIGITALHYLLA]
 
 • 1604: Kong Christian den fjerdes norske lovbok

 •  
 • 1670-99: Schous forordningar

 •  
 • 1687:Kong Christian Den Femtis Norske Lov.

 •  
 • 1814.05.17 nr 000: Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814. (Oppdatert)

 •  
 • Den norske straffelov 1842 (1874)

 •  
 • Kopiboka til fengselspresten i Bergen 1841-67 og 1867-85

 •  
 • P. M. Norum: Beretning og Betænkning angaaende Strafarbeidsvæsenet i Norge, Christiania 1860

 •  
 • Fattiglovene 1845, 1863 og 1900 

 •  
 • 1915.08.13 nr 005: Lov om domstolene (domstolloven).

 •  
 • 1902.05.22 nr 013: Militær Straffelov.

 •  
 • 1902.05.22 nr 011: Lov om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden.

 •  
 • 1902.05.22 nr 010: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).

 •  
 • 1900.05.31 nr 005: Lov om Løsgjængeri, Betleri og Drukkenskab.

 • Frode Ulvund, Historisk institutt, Universitetet i Bergen, 6.3.2000Site Meter