1202-17; Vernebrev fra kong Filippus Simonsson for Hovedøy klosterLine
16.  [1202-17]

    Teksten fins i original i NRA, fra Hovedøy klosters arkiv. Her trykt etter No. dipl. nr. 3. Også trykt DN I nr. 3.
    Brevet er det eldste som er bevart i original på norrønt mål. Utstederen Filippus Simonsson, bar kongsnavn i det østnorske baglerriket l207-17. Brevet er bl.a. viktig som et stadium i lagmannsorskurdens utvikling mot domskarakter (jfr. Handbok I 3 s. 126 f.).

    Kong Filippus sender alle morsdøler som vil være lydige mot oss, Guds og sin hilsen. Om den eiendom og utmark som kong Inge ga til Hovedøy av den gården som heter Asper på Follo, til miskunn for seg, da er det sagt oss at dere har gått fram med stridskap og begjærlighet og gjort krav på denne eiendommen med urette og dårlig oppførsel* mot munkene i Hovedøy. Nå har de vunnet eiendommen ved lov slik Simon lagmann har klargjort lovene. Nå, om noen mann blir så djerv at han gjør noen skade for dem eller leilendingene deres på gjerder eller grinder eller på det som har ligget til [eiendommen] fra gammel eller ny tid, da skal han intet mindre forderve enn liv eller lemmer om vi kan få tak i ham. Lev vel.

*) Tolket som dativ av únýti, m., ikke belagt, jfr. eldre islandsk únýta, f.

Line
10.08.1999 Tilrettelagt av Frode Ulvund