Amerikabrev

De norske utvandrerne sendte store mengder brev hjem til slekt og venner i Norge. Disse brevene representerer et svært viktig kildemateriell om hvordan utvandrerne selv opplevde overfarten til Amerika og møtet med den nye verden. Brevene inneholdt detaljerte opplysninger om en rekke ulike forhold i Amerika. Av de tidligste brevene gikk det frem at utvandrerne ikke regnet med å komme tilbake. De hadde tatt et endelig farvel med familie og fedreland. Politisk og religiøs frihet ble lovprist, manglende standsforskjeller og muligheter for alle ble fremhevet.
Amerikabrevene var nok svært viktige for de nordmenn som ikke enda hadde tatt det avgjørende valg om de skulle utvandre eller ikke. Det ble beskrevet en ny verden som for mange må ha fortont seg som en mulighet til å forandre sine egne livsvilkår. Vi vet at viktigste årsak til utvandringen fra Norge var av økonomisk art - ønsket om å skaffe seg egen jord eller arbeid. Mulighetene for dette var innholdet i mange av brevene. Her ble det redegjort for forskjellige typer av jord, kjøpsvilkår, priser og ulike typer arbeid. Enkelte av brevene fokuserte på det positive i Amerika, og "glemte " å ta med vanskelighetene som de hadde vært gjennom. Men ser en brevene under ett, er de nøkterne i tonen både når det gjelder overfarten til Amerika, forholdene i Amerika og angående råd til folk hjemme som vurderer å følge etter.

Nedenfor kommer eksempel på  brev som ble sendt hjem.
1.                                                                                            2.
         
3.                                                                                                4.
        
5.                                                                                                    6.
        
Kilde: Steinar Kjærheim/ Orm Øverland: Fra Amerika til Norge III


Historisk institutt © Universitetet i Bergen, Sydnesplassen 7, N-5007 Bergen  - Olaug Engesæter