Velkommen til Digitalskolen!

Digitalskolen er stengt etter 20 år på nett. Den 30. juni 2018 var det slutt.

'Digitalskolen' var et prosjekt ved Historisk institutt ved Universitetet i Bergen. Prosjektet resulterte i en samling lærepakker som tok tok utgangspunkt i kilder og inviterte elevene til å analysere og reflektere. Selve prosjektet ble avsluttet i 1999, men Digitalskolen og lærepakkene har vært tilgjengelige helt til nå.

 

Digitalskolen inneholder lærepakker i historie. Lærepakkene kan brukes på forskjellige nivåer, alt etter svarforventningene.

Gjennom å arbeide med oppgavene våre kan elevene bli kjent med noen av historiefagets metoder, med digitaliserte kilder og med å bruke IT til å analysere kildedata. Kildene finner vi for en stor del i Digitalarkivet og hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

I årenes løp er lærepakkene helt eller delvis omarbeidet selv om selve oppgavene egentlig er de samme. Dette dels fordi at utstyr, programvare og ikke minst brukerkompetanse har forandret seg betydelig i løpet av mer enn femten år, og dels fordi at Digitalarkivet og SSB også endres over tid. Det siste betyr at det alltid kan være en lenke som ikke fungerer eller en oppskrift som ikke virker lenker.

Digitalskolen er oppusset, i alle fall kontrollert, flere ganger i årenes løp på grunn av slike eksterne endringer, men selv om vi prøver å passe på bør lærere som vil bruke lærepakkene i undervisningen, selv foreta en gjennomkjøring slik at de vet at lenker og framgangsmåter virker, eventuelt hvor de selv må finne nye veier til kildene og justere framgangsmåtene for at elevene skal kunne komme i mål.

 TittelKontrollert
 1. Norsk motstand under andre verdenskrigKontrollert mars 2015
 2. Emigrasjonen fra Norge - Norsk utvandring til Amerika 1825-1925Kontrollert mars 2015
 3. Nordmenn i USAKontrollert mars 2015
 4. Slaveri i USAKontrollert mars 2015
 5. Husmannsvesenet i Norge 1800-1900Kontrollert mars 2015
 6. Bondesamfunnet i Norge 1800-1900Kontrollert mars 2015
 7. 1801 - Et viktig år i norgeshistorien - Sosialhistorie. Norge rundt år 1800 Virker ikke - mars 2015
 8. Modernisering og yrkesspesialisering. Kjønnsforskjeller? Kontrollert mars 2015
 9. Ung anno 1900 - Boforhold, skole, arbeidKontrollert april 2015
10. Ung anno 1900 - Utdanning, arbeid og etableringKontrollert april 2015
11. Giftealder - endring i giftermålsalder i Norge?Kontrollert april 2015
12. Giftemønster i Norge på 1800-tallet Virker ikke - april 2015
13. Flytting i NorgeKontrollert april 2015
14. Kvinner i Norge 1800-2000 Kontrollert april 2015
15. Syk, gammel, fattig i 1801 Kontrollert april 2015
16. Folkevekst 1664/66-1990 Kontrollert april 2015

 

Til elever
Om du synes sidene våre ser gammeldagse ut, er det fordi de er gamle. Om du synes vi forklarer for mye og for detaljert, er det kjempefint. Det betyr at dere kan mer "data" enn elever og lærere kunne for 15-16-17 år siden. Om ting må gjøres litt annerledes enn vi foreslår, er det fordi softwareprodusentene hele tiden gjør små endringer i programmene sine. Greit nok. Det som er viktig for oss å formidle, er historiefaglige problemer og historiefaglig metode. Der er Digititalskolen fortsatt like relevant.

Til lærere
Digitalskolen hadde lenge et sett med ganske omfattende lærerveiledninger. Disse utgjorde den største og tyngste delen av Digitalskolen. Vi har dem ikke lenger. Dels fordi vi ikke kan vedlikeholde dem i takt med endringer i den digitale hverdagen, dels fordi det ikke lenger er behov for dem. De ble skrevet i 1998-1999 mens pc-er, office-pakker og internett fortsatt var nytt for mange. Lærerveiledningene ble en introduksjon til både datamaskin, dataverktøy og internett.
Siden verden forandrer seg så fort, er det viktig at dere som ønsker å bruke undervisningsoppleggene våre, sjekker at det faktisk lar seg gjøre og eventuelt forbereder alternative kilder og framgangsmåter slik at elevene kan komme i mål med forskningen sin.

Til studenter ved universitet og høyskoler
Vi får av og til henvendelser fra studenter på universiteter og høyskoler som lurer på om man kan bruke Digitalskolens hjelpesider som litteratur i forbindelse med oppgaveskriving og hvordan man eventuelt skal referere til dem. Vårt svar er at det bør de ikke gjøre. Hjelpesidene er ment som små introduksjoner for skoleelever. Det er hyggelig om studenter også har nytte av dem, men studenter bør bruke annen litteratur som utgangspunkt for oppgaveskriving på universitets- og høyskolenivå.

Til alle
Vi bruker mest den gamle versjonen av Digitalarkivet. Arkiverket har laget en seg en ny og den gamle har fått begrenset levetid. Derfor står denne teksten over vår versjon: "Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdatert, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data" Når vår versjon ikke lenger er tilgjengelig, vil framgangsmåtene våre ikke være gyldige lenger. De historiefaglige problemstillingene og spørsmålene knyttet til dem, vil selvsagt fortsatt være aktuelle for nye historikere å jobbe med.

Bergen, april 2015
Svein Sture